By using our website, you agree to the use of our cookies.

Recuperació del conreu del Safrà

Projecte de recuperació del conreu del Safrà

El projecte neix el 2007 amb un primer intent de recuperar el cultiu del safrà a la Conca de Barbera i l’Alt Gaià, un territori on antigament, com ja hem vist abans, havia tingut una presència notable, amb més o menys incidència al llarg de la història.

En aquest primer intent es van poder extraure algunes conclusions sobre aspectes que ja s’havien trobat documentats en textes tècnics d’altres zones productores actuals amb major experiència, però que van permetre completar el coneixement del cultiu del safrà, en especial a la nostra zona. Unes conclusions importants ja que dels darrers cultius a la Conca i l’Alt Gaià no se n’havia trobat gairebé cap referència més enllà de la tradició oral d’alguns pagesos i pageses d’avançada edat que encara recordaven algunes pinzellades molt escasses del conreu del safrà.

D’aquestes conclusions es va poder fer palés l’excès de ma d’obra necessària pel cultiu, però bàsicament concentrat en 3 setmanes a l’any, les de la collita, desbrinat i assecatge de les flors. Que en cas de fer plantejaments d’extensions grans de cultiu, en nombre d’hectàrees, es feia necessària la ma d’obra de molta gent durant aquestes 3 setmanes. Vist aquests condicionants, i que les empreses agrícoles habituals a la zona no solen disposar de tanta ma d’obra continuada, moltes vegades un sol individu per empresa, i que es volia defugir de contractacions temporals per tants pocs dies, per una qüestiò social i humana, es va pensar en un projecte sostenible i just.

Es tractava d’edificar un projecte col.lectiu on cada empresa, pagès o pagesa participant ho fes amb una superfície la qual fos capaç de ser gestionada per una sola persona, dedicant-hi les hores necessàries durant l’any, bàsicament: sembra al primer any, desherbat i reg, que es poden realitzar d’una manera escalonada durant els mesos de l’any, i unes 3 setmanes intensives a plena jornada per la collita de les flors, el desbrinat i l’assecatge dels brins, que s’esdevé des de finals d’octubre fins mitjans de novembre (variable cada any en funció de la climatologia). La superficie que s’estima segons aquestes característiques és d’uns 150 m2, una superfície que pot arribar a produïr, a partir del tercer any de cultiu, uns 350 gr de brins de safrà/any. Concaromis exerciria d’organització impulsora del projecte i, a part de proporcionar els bulbs de safrà i tot l’assessorament necessari als participants del projecte, s’encarregaria de divulgar-lo i de processar, envasar i comercialitzar el safrà sota una sola marca (Aromis), amb l’objectiu que l’empresa, pagès o pagesa participant obtingui el preu just a la seva tasca de producció, i que el comprador del producte pagui el preu just en funció dels costos de totes les tasques realitzades fins que arriba a les seves mans, amb els circuits més curts possibles.

Un dels aspectes importants, i a la vegada essencials, del projecte és la garantia de qualitat del producte ofert. Tot i que l’objectiu és arribar-hi, no es disposa encara de cap figura de protecció com una Denominació d’Orígen o una Zona d’Indicació Geogràfica Protegida, abans cal un llarg camí de demostrar el que ara és una proposta. Malgrat això s’actuarà des del primer moment com si ja existís un organisme de control de qualitat oficialitzat. Registres de totes les tasques realitzades a cada finca, control i assessorament en les tasques de cultiu i sobretot una enorme confiança i col.laboració entre les empreses, pagesos i pageses participants seràn les línies mestres del camí encetat l’any 2011 amb un fort impuls el 2013, tot plegat per garantir una qualitat i una seguretat estricta de que TOT el safrà que surti sota la marca del projecte “Safrà de Catalunya” sigui única i exclusivament produït i envasat a la nostra zona.

El projecte es va preveure inicialment a la zona de la Conca de Barberà i l’Alt Gaià, però donat l’interés que ha despertat a altres comarques veïnes, on antigament també hi havia registre d’un cultiu més o menys important de safrà, a partir d’aquest any 2013 seràn deu les comarques que participaran al projecte, amb un total de 28 empreses, pagesos o pageses, de les quals onze de la Conca de Barberà, quatre del Pla de Bages, tres de l’Anoia, tres de l’Urgell, dues del Solsonés, una del Priorat, una de la Ribera d’Ebre, una de les Garrigues, una del Baix Camp i una del Tarragonés.

En definitiva un projecte que neix amb la il.lusió d’aquests 28 grups de pagesos i pageses, una il.lusió que volem transmetre a totes aquelles persones i col.lectius que ens vulguin acompanyar en el trajecte.